Отстраняване на неизправности#

Тук ще намерите набор от често срещани проблеми.

Стартиране в черупка за възстановяване#

Ако операционната система не се стартира, както е показано по-долу, моля, изпълнете следните стъпки:

+++ Found verified kexec boot params
gpg: verify signatures failed: Unknown system error
Invalid signature on kexec boot params
!!!!! Failed default boot
New value of PCR[4]: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
!!!!!Starting recovery shell
/boot #
 1. Рестартирайте лаптопа си и отидете на Options.

  Изображение 1
 2. Изберете „Update Checksums and sign all files on /boot“ (Актуализиране на контролните суми и подписване на всички файлове в /boot).

  Изображение2
 3. След това, моля, следвайте тези инструкции от стъпка 3 нататък.

NitroPad не стартира#

Ако лаптопът не се стартира и само мига за кратко при включване, опитайте следните стъпки:

 1. Опитайте с твърдо рестартиране: Извадете захранването и батерията и натиснете и задръжте бутона за захранване за 20 секунди. След това свържете отново захранването и батерията и стартирайте.

 2. Ако това не е помогнало: Извадете батерията или стартирайте само със свързано захранване.

 3. Можете също така да опитате да извадите RAM паметта и да я поставите отново.

Невалиден код#

При всяко зареждане кодът се генерира на Nitropad и на Nitrokey, ако е свързан с него. Позволено е да се извършат 10 зареждания, без да се загуби синхронизацията между устройствата, след което се показва сигнал за лош код, независимо че останалата част от системата е в правилно състояние. Ако сте сигурни, че системата не е била манипулирана (напр. Nitropad е бил стартиран повече от 10 пъти без Nitrokey), можете спокойно да нулирате предупреждението на системата.

Свържете Nitrokey и изпълнете следното от главния екран за зареждане:

 1. Опции

 2. Опции за TPM/TOTP/HOTP

 3. Генериране на нова тайна TOTP/HOTP

и следвайте ръководството на екрана. След това тайната и броячът трябва да бъдат нулирани до нова стойност.