NitroPC с Debian#

Започване на работа#

  1. По време на зареждането системата ще ви подкани да въведете паролата за декриптиране на твърдия диск. Въведете паролата по подразбиране „PleaseChangeMe“.

  2. В системата вече е създаден потребителски акаунт. Изберете го и влезте с паролата по подразбиране „PleaseChangeMe“. Можете да продължите да използвате съществуващия потребителски акаунт или да създадете нов, както желаете.

  3. Променете паролата за криптиране на диска, като отворите терминал и изпълните:

sudo cryptsetup luksChangeKey /dev/nvme0n1p3

Използване на WIFI (с чипсет RTL8821ce)#

sudo apt install bc module-assistant build-essential dkms git
sudo m-a prepare
git clone https://github.com/tomaspinho/rtl8821ce.git /tmp/rtl8821ce
cd /tmp/rtl8821ce
sudo ./dkms-install.sh