Преинсталиране на операционната система#

Warning

Зареждането на това USB устройство изтрива изцяло всички данни от твърдия диск или SSD диска на NitroPad без допълнително предупреждение. Не зареждайте това USB устройство на компютър, който съдържа данни, които искате да запазите. Уверете се, че сте форматирали USB устройството след използването му по предназначение.

  1. Изтеглете един от образите на операционната система: Ubuntu Linux, Qubes OS, Debian, Linux Mint

  2. По избор: Изтеглете хеш сумата и проверете изтегления образ на операционната система.

  3. Запишете образа на операционната система на всяко USB устройство. Възможни приложения:

  4. Свържете USB устройството с вашия NitroPad и го стартирайте. В менюто Heads (Глави) изберете Boot Options (Опции за зареждане) -> USB Boot (Зареждане от USB).

  5. В зависимост от операционната система може да се наложи да потвърдите нейното преинсталиране.

За да избегнете случайно презаписване на ценни данни, форматирайте USB устройството след това.

Warning

Зареждането на това USB устройство изтрива изцяло всички данни от твърдия диск или SSD диска на NitroPad без допълнително предупреждение. Не зареждайте това USB устройство на компютър, който съдържа данни, които искате да запазите. Уверете се, че сте форматирали USB устройството след използването му по предназначение.