Nitrokey App 2 за Linux#

Nitrokey App 2 е графичното приложение за устройствата Nitrokey 3. За устройствата Nitrokey Pro и Nitrokey Storage вместо това използвайте Nitrokey App 1.

Поддържани функции#

  • Актуализиране на фърмуера

Планирани функции#

  • Еднократни пароли (OTP)

  • Съхраняване на пароли

  • Управление на ПИН

  • поддръжка на macOS

Инсталиране на приложението Nitrokey#

  1. Изтегляне на двоичния файл за Linux Nitrokey App 2.

  2. Изтеглете архива и задайте двоичния файл като изпълним.

  3. Настройка на правилата на udev за nitropy

  4. Изпълнете двоичния файл и се забавлявайте.