Nitrokey App 2 за Windows#

Nitrokey App 2 е графичното приложение за устройствата Nitrokey 3. За устройствата Nitrokey Pro и Nitrokey Storage вместо това използвайте Nitrokey App 1.

Поддържани функции#

  • Актуализиране на фърмуера

Планирани функции#

  • Еднократни пароли (OTP)

  • Съхраняване на пароли

  • Управление на ПИН

  • поддръжка на macOS

Инсталиране на приложението Nitrokey#

  1. Изтеглете инсталатора на Windows (файл MSI).

  2. Изпълнете инсталатора на Windows, за да инсталирате Nitrokey App 2 в системата си.

  3. Стартирайте приложението Nitrokey App 2 от приложенията си.

Като алтернатива можете да изтеглите и да изпълните преносимата двоична програма за Windows без инсталация.