1. Ако отключвате скрития том за първи път, може да се наложи да създадете дял на скрития том. Ще трябва да използвате Disk Utility. Не забравяйте да създадете дяловете на устройството, което се е появило при отключването на скрития том.