1. Ако отключвате скрития том за първи път, може да се наложи да създадете дял на скрития том. В този случай Windows ще ви подкани да го направите. След това можете да форматирате скрития том, като използвате FAT32 за съвместимост с повечето операционни системи.

Подкана за форматиране на Windows
Инструмент за форматиране на Windows