Přeinstalace operačního systému#

Varování

Spuštění tohoto USB disku zcela vymaže všechna data na pevném disku nebo SSD disku NitroPad bez dalšího varování. Nespouštějte tento USB disk na žádném počítači, který obsahuje data, jež chcete zachovat. Po zamýšleném použití nezapomeňte jednotku USB naformátovat.

Poznámka

Kvůli chybě není Linux Mint 21 v současné době podporován. Nejnovější podporovanou verzí je Linux Mint 20.1.

  1. Stáhněte si jeden z obrazů operačního systému: Ubuntu Linux, Qubes OS, Debian, Linux Mint

  2. Volitelně: Stáhněte hash součet a ověřte stažený obraz operačního systému.

  3. Obraz operačního systému můžete zapsat na libovolnou jednotku USB. Možné aplikace:

  4. Připojte jednotku USB k zařízení NitroPad a spusťte jej. V nabídce Heads vyberte Boot Options -> USB Boot.

  5. V závislosti na operačním systému může být nutné potvrdit jeho přeinstalování.

  6. Podepište spouštěcí oddíl.

Abyste zabránili náhodnému přepsání cenných dat, zformátujte poté jednotku USB.

Varování

Spuštění tohoto USB disku zcela vymaže všechna data na pevném disku nebo SSD disku NitroPad bez dalšího varování. Nespouštějte tento USB disk na žádném počítači, který obsahuje data, jež chcete zachovat. Po zamýšleném použití nezapomeňte jednotku USB naformátovat.