Επανεγκατάσταση λειτουργικού συστήματος#

Προειδοποίηση

Η εκκίνηση αυτής της μονάδας USB διαγράφει πλήρως όλα τα δεδομένα στον σκληρό δίσκο ή τον SSD του NitroPad χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση. Μην εκκινήσετε αυτή τη μονάδα USB σε οποιονδήποτε υπολογιστή που περιέχει δεδομένα τα οποία θέλετε να διατηρήσετε. Φροντίστε να διαμορφώσετε τη μονάδα USB μετά την προβλεπόμενη χρήση.

  1. Κατεβάστε μία από τις εικόνες του λειτουργικού συστήματος: Ubuntu Linux, Qubes OS, Debian, Linux Mint

  2. Προαιρετικά: Λήψη του αθροίσματος κατακερματισμού και επαλήθευση της εικόνας του λειτουργικού συστήματος που κατεβάσατε.

  3. Γράψτε την εικόνα του λειτουργικού συστήματος σε οποιαδήποτε μονάδα USB. Πιθανές εφαρμογές:

  4. Συνδέστε τη μονάδα USB στο NitroPC και εκκινήστε το. Στο μενού Heads επιλέξτε Boot Options -> USB Boot.

  5. Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα μπορεί να χρειαστεί να επιβεβαιώσετε την επανεγκατάστασή του.

Για να αποφύγετε την τυχαία αντικατάσταση πολύτιμων δεδομένων, διαμορφώστε τη μονάδα USB στη συνέχεια.

Προειδοποίηση

Η εκκίνηση αυτής της μονάδας USB διαγράφει πλήρως όλα τα δεδομένα στο σκληρό δίσκο ή στο SSD του NitroPC χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση. Μην εκκινήσετε αυτή τη μονάδα USB σε οποιονδήποτε υπολογιστή που περιέχει δεδομένα τα οποία θέλετε να διατηρήσετε. Φροντίστε να διαμορφώσετε τη μονάδα USB μετά την προβλεπόμενη χρήση.