Εφαρμογή Nitrokey 2 για Linux#

Το Nitrokey App 2 είναι η γραφική εφαρμογή για τις συσκευές Nitrokey 3. Για τα Nitrokey Pro και Nitrokey Storage, χρησιμοποιήστε αντί αυτού το Nitrokey App 1.

Υποστηριζόμενα χαρακτηριστικά#

  • Ενημέρωση του υλικολογισμικού

Προγραμματισμένα χαρακτηριστικά#

  • Κωδικοί πρόσβασης μίας χρήσης (OTP)

  • Αποθήκευση κωδικού πρόσβασης

  • Διαχείριση PIN

  • Υποστήριξη macOS

Εγκατάσταση#

  1. Κατεβάστε το το δυαδικό αρχείο για Linux Nitrokey App 2.

  2. Αποσυμπιέστε το αρχείο και ορίστε το δυαδικό αρχείο ως εκτελέσιμο.

  3. Ρυθμίστε τους κανόνες udev για το nitropy

  4. Εκτελέστε το δυαδικό πρόγραμμα και διασκεδάστε.