Εφαρμογή Nitrokey 2 για τα Windows#

Το Nitrokey App 2 είναι η γραφική εφαρμογή για τις συσκευές Nitrokey 3. Για τα Nitrokey Pro και Nitrokey Storage, χρησιμοποιήστε αντί αυτού το Nitrokey App 1.

Υποστηριζόμενα χαρακτηριστικά#

  • Ενημέρωση του υλικολογισμικού

Προγραμματισμένα χαρακτηριστικά#

  • Κωδικοί πρόσβασης μίας χρήσης (OTP)

  • Αποθήκευση κωδικού πρόσβασης

  • Διαχείριση PIN

  • Υποστήριξη macOS

Εγκατάσταση#

  1. Κατεβάστε το τον εγκαταστάτη των Windows (αρχείο MSI).

  2. Εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης των Windows για να εγκαταστήσετε το Nitrokey App 2 στο σύστημά σας.

  3. Ξεκινήστε το Nitrokey App 2 από τις εφαρμογές σας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτελέσετε το φορητό δυαδικό αρχείο των Windows χωρίς εγκατάσταση.