1. Αν είναι η πρώτη φορά που ξεκλειδώνετε τον κρυφό τόμο, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε μια κατάτμηση στον κρυφό τόμο. Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε Disk Utility. Φροντίστε να δημιουργήσετε τις κατατμήσεις στη συσκευή που εμφανίστηκε κατά το ξεκλείδωμα του κρυμμένου τόμου.