Tärkeä

Tämä ajuri on vielä varhainen Proof of Concept -toteutus, joka toteuttaa vain TLS-palvelimien, kuten esimerkiksi HTTPS-palvelimen, käyttämiseen tarvittavat toiminnot.

NetHSM:n käyttäminen PKCS#11-ajurin avulla#

  1. Lataa PKCS#11-ajuri NetHSM:lle.

  2. Muokkaa konfiguraatiotiedostoa p11nethsm.conf asetustesi mukaan (esim. osoite, operaattorin nimi) ja tallenna se $HOME/.nitrokey, /etc/nitrokey/ tai kansioon, jossa sovelluksesi suoritetaan.

Salaus & salauksen purku#

Kun olet luonut avaimen (tässä: ID 42) vastaavalla mekanismilla, voit käyttää sitä salaukseen ja salauksen purkamiseen, mutta ensin sinun on luotava avain:

$ KEYID=42
$ HEXID=$(echo ${KEYID}'\c' | xxd -ps)
$ curl -s -X GET https://nethsmdemo.nitrokey.com/api/v1/keys/$KEYID/public.pem -o public.pem

Nyt voit salata:

$ echo 'NetHSM rulez!' | openssl pkeyutl -encrypt -pubin -inkey public.pem -pkeyopt rsa_padding_mode:oaep -pkeyopt rsa_oaep_md:sha512 -pkeyopt rsa_mgf1_md:sha512 -out encrypted.data

… Ja purkaa:

$ pkcs11-tool --module p11nethsm.so -v --decrypt --mechanism RSA-PKCS-OAEP --input-file encrypted.data --id $HEXID --hash-algorithm SHA512

Allekirjoitus#

Luo avain ensin uudelleen:

$ KEYID=23
$ HEXID=$(echo ${KEYID}'\c' | xxd -ps)
$ curl -s -X GET https://nethsmdemo.nitrokey.com/api/v1/keys/$KEYID/public.pem -o public.pem

Kun olet luonut avaimen (tässä: ID 23) vastaavalla mekanismilla, voit käyttää sitä allekirjoittamiseen:

$ echo 'NetHSM rulez!' | pkcs11-tool --module p11nethsm.so -v --sign --mechanism SHA512-RSA-PKCS-PSS --output-file sig.data --id $HEXID
$ echo 'NetHSM rulez!' | openssl dgst -keyform PEM -verify public.pem -sha512 -sigopt rsa_padding_mode:pss -sigopt rsa_pss_saltlen:-1 -signature sig.data