Operētājsistēmas pārinstalēšana#

Brīdinājums

Ievietojot šo USB disku, tiek pilnībā izdzēsti visi dati NitroPad cietajā diskā vai SSD diskā bez papildu brīdinājuma. Neievietojiet šo USB disku nevienā datorā, kurā ir dati, kurus vēlaties saglabāt. Pārliecinieties, ka pēc paredzētās lietošanas reizes USB disks ir formatēts.

Piezīme

Linux Mint 21 pašlaik netiek atbalstīta kļūdas dēļ. Jaunākā atbalstītā versija ir Linux Mint 20.1.

  1. Lejupielādējiet vienu no operētājsistēmas attēliem: Ubuntu Linux, Qubes OS, Debian, Linux Mint

  2. Pēc izvēles: ></x>pārbaudiet <https://proprivacy.com/guides/how-why-and-when-you-should-hash-check#how-to-hash-check>`__ lejupielādēto operētājsistēmas attēlu.

  3. Ierakstiet operētājsistēmas tēlu uz jebkura USB diska. Iespējamie lietojumi:

  4. Savienojiet USB disku ar NitroPad un iedarbiniet to. Izvēlnē Heads izvēlnē izvēlieties Boot Options -> USB Boot.

  5. Atkarībā no operētājsistēmas var būt nepieciešams apstiprināt tās pārinstalēšanu.

  6. Parakstiet sāknēšanas nodalījumu.

Lai izvairītos no nejaušas vērtīgu datu pārrakstīšanas, pēc tam formatējiet USB disku.

Brīdinājums

Ievietojot šo USB disku, tiek pilnībā izdzēsti visi dati NitroPad cietajā diskā vai SSD diskā bez papildu brīdinājuma. Neievietojiet šo USB disku nevienā datorā, kurā ir dati, kurus vēlaties saglabāt. Pārliecinieties, ka pēc paredzētās lietošanas reizes USB disks ir formatēts.