Operētājsistēmas pārinstalēšana#

Brīdinājums

Ievietojot šo USB disku, tiek pilnībā izdzēsti visi dati NitroPad cietajā diskā vai SSD diskā bez papildu brīdinājuma. Neievietojiet šo USB disku nevienā datorā, kurā ir dati, kurus vēlaties saglabāt. Pārliecinieties, ka pēc paredzētās lietošanas reizes USB disks ir formatēts.

  1. Lejupielādējiet vienu no operētājsistēmas attēliem: Ubuntu Linux, Qubes OS, Debian, Linux Mint

  2. Pēc izvēles: ></x>pārbaudiet <https://proprivacy.com/guides/how-why-and-when-you-should-hash-check#how-to-hash-check>`__ lejupielādēto operētājsistēmas attēlu.

  3. Ierakstiet operētājsistēmas tēlu uz jebkura USB diska. Iespējamie lietojumi:

  4. Pievienojiet USB disku savam NitroPC un iedarbiniet to. Izvēlnē Heads izvēlnē izvēlieties Boot Options -> USB Boot.

  5. Atkarībā no operētājsistēmas var būt nepieciešams apstiprināt tās pārinstalēšanu.

Lai izvairītos no nejaušas vērtīgu datu pārrakstīšanas, pēc tam formatējiet USB disku.

Brīdinājums

Ievietojot šo USB disku, tiek pilnībā izdzēsti visi dati NitroPC cietajā diskā vai SSD diskā bez papildu brīdinājuma. Neievietojiet šo USB disku nevienā datorā, kurā ir dati, kurus vēlaties saglabāt. Pārliecinieties, ka pēc paredzētās lietošanas reizes USB disks ir formatēts.