Nitrokey App 2 priekš Linux#

Nitrokey App 2 ir grafiskā lietojumprogramma Nitrokey 3 ierīcēm. Nitrokey Pro un Nitrokey Storage ierīcēs tā vietā izmantojiet Nitrokey App 1.

Atbalstītās funkcijas#

  • Programmatūras atjaunināšana

Plānotās funkcijas#

  • Vienreizējās paroles (OTP)

  • Paroļu glabāšana

  • PIN kodu pārvaldība

  • macOS atbalsts

Uzstādīšana#

  1. Lejupielādēt Linux bināro versiju Nitrokey App 2.

  2. Izņemiet arhīvu un iestatiet bināro kopiju kā izpildāmu.

  3. Iestatīt udev noteikumus nitropy

  4. Izpildiet bināro un izklaidējieties.