Ontwikkeling en Testen#

Een openbare NetHSM-demo-instance is beschikbaar op nethsmdemo.nitrokey.com.

Als alternatief kunt u de NetHSM Docker container lokaal draaien. De NetHSM-container vereist geneste virtualisatie voor een sterke scheiding met andere containers. Om een NetHSM container te starten heb je dus een Linux host nodig met /dev/kvm beschikbaar. Voer dit commando uit:

$ sudo docker run --rm -ti --device=/dev/kvm:/dev/kvm --device=/dev/net/tun:/dev/net/tun --cap-add=NET_ADMIN -p8443:8443 nitrokey/nethsm:testing

We kunnen de sleutel inspecteren met openssl en hem gebruiken voor encryptie of handtekening verificatie (zoals beschreven in de volgende sectie):

$ openssl rsa -in public.pem -pubin -text

RSA Public-Key: (2048 bit)
Modulus:
  00:c3:56:f5:09:cc:a9:3e:ca:16:2e:fb:d2:8b:9d:
  a9:33:5a:87:8f:3f:7a:bb:8a:3d:62:9b:5d:56:84:
  95:97:bb:97:f0:77:e2:c8:59:f2:b5:c6:b7:f5:b3:
  76:69:a3:e8:f6:b7:35:f4:3c:52:6d:3c:a0:b6:a1:
  e4:1a:32:05:1d:51:68:21:7d:fc:53:69:ec:bc:0b:
  a0:db:63:b2:0e:47:00:03:4d:98:1f:ab:c0:7b:2e:
  3c:8f:b6:36:ff:f0:db:80:26:f0:a6:af:30:2f:7b:
  16:fd:5c:db:0f:2c:54:8a:26:2b:db:3d:78:49:4b:
  7b:d1:60:ea:a7:f0:b4:5e:fc:33:ff:57:f8:83:fd:
  12:64:8f:29:d1:94:96:9a:15:18:5d:04:ca:1c:29:
  44:ad:42:31:c5:80:38:4c:eb:3b:b8:7e:17:27:5c:
  69:a8:88:44:ea:d1:82:64:fe:51:31:47:97:a7:a9:
  87:c3:13:c9:00:7a:b9:fb:6f:cc:66:4c:07:d7:68:
  fa:78:68:9a:e7:87:1e:94:c6:27:92:5f:f2:7d:11:
  44:11:b5:39:35:59:2c:cd:f9:4f:59:e3:56:93:1f:
  94:20:fd:6b:23:0d:15:e6:4e:bb:84:a8:a5:0d:9f:
  1c:90:ab:a8:10:04:50:12:c1:80:02:94:85:78:df:
  d6:b3
Exponent: 65537 (0x10001)
writing RSA key
-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAw1b1CcypPsoWLvvSi52p
M1qHjz96u4o9YptdVoSVl7uX8HfiyFnytca39bN2aaPo9rc19DxSbTygtqHkGjIF
HVFoIX38U2nsvAug22OyDkcAA02YH6vAey48j7Y2//DbgCbwpq8wL3sW/VzbDyxU
iiYr2z14SUt70WDqp/C0Xvwz/1f4g/0SZI8p0ZSWmhUYXQTKHClErUIxxYA4TOs7
uH4XJ1xpqIhE6tGCZP5RMUeXp6mHwxPJAHq5+2/MZkwH12j6eGia54celMYnkl/y
fRFEEbU5NVkszflPWeNWkx+UIP1rIw0V5k67hKilDZ8ckKuoEARQEsGAApSFeN/W
swIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----

We kunnen gegevens versleutelen voor de sleutel die op de NetHSM is opgeslagen met OpenSSL. (public.pem is het bestand met de openbare sleutel dat we hebben aangemaakt in de sectie Details van de sleutel weergeven).

$ echo 'NetHSM rulez!' | openssl rsautl -encrypt -inkey public.pem -pubin | base64 > data.crypt