Problemen oplossen#

Hier vindt u een verzameling van veel voorkomende problemen.

Starten in herstelshell#

Indien uw OS niet opstart zoals hieronder getoond, gelieve de volgende stappen uit te voeren:

+++ Found verified kexec boot params
gpg: verify signatures failed: Unknown system error
Invalid signature on kexec boot params
!!!!! Failed default boot
New value of PCR[4]: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
!!!!!Starting recovery shell
/boot #
 1. Start uw laptop opnieuw op en ga naar Opties.

  img1
 2. Selecteer “Checksums bijwerken en alle bestanden op /boot ondertekenen”.

  img2
 3. Volg daarna deze instructies vanaf stap 3.

NitroPad start niet op#

Indien de Laptop niet start en slechts kort knippert bij het aanzetten, probeer dan de volgende stappen:

 1. Probeer een harde reboot: Verwijder de voeding en de batterij en houd de aan/uit-knop gedurende 20 seconden ingedrukt. Sluit vervolgens de voeding en de batterij weer aan en start.

 2. Als dit niet werkte: Verwijder de accu of start alleen met aangesloten stroomvoorziening.

 3. U kunt ook proberen de RAM’s te verwijderen en opnieuw te plaatsen.

Ongeldige code#

Bij elke boot wordt de code gegenereerd op de Nitropad en de Nitrokey, als deze is aangesloten. Het is toegestaan om 10 keer op te starten zonder de synchronisatie tussen de apparaten te verliezen, waarna het slechte code signaal wordt getoond, ongeacht of de rest van het systeem in een correcte staat is. Als je er zeker van bent dat er niet met het systeem is geknoeid (b.v. de Nitropad is meer dan 10 keer opgestart zonder de Nitrokey), kun je de waarschuwing van het systeem veilig resetten.

Sluit de Nitrokey aan en voer het volgende uit vanaf het hoofd opstartscherm:

 1. Opties

 2. TPM/TOTP/HOTP-opties

 3. Genereer nieuw TOTP/HOTP geheim

en volg de instructies op het scherm. Daarna moeten zowel het geheim als de teller op een nieuwe waarde worden teruggezet.