Overenie zapečateného hardvéru#

Váš NetHSM bol dodaný v zapečatenom obale. Aby ste si overili, či váš NetSHM dorazil v poriadku, mali by ste skontrolovať, či sa obal neroztrhol, nerozrezal, neotvoril alebo neporušil tesnenie. Ďalej sa na vrchnej strane obalu nachádza jedinečná ručne vyrobená trblietavá pečať. V neposlednom rade vám pošleme jeho fotografiu po zabalení. Porovnajte, prosím, obrázok s vaším zabaleným NetHSM. Ak si všimnete akékoľvek zmeny, kontaktujte nás, aby sme dohodli ďalší postup.

Tu je niekoľko obrázkov, ako balíme NetHSM:

Tesnenie hardvéru

tesnenie

Poloha štyroch tesnení

pozícia

Predná strana

predná strana

Zadná strana

zadná strana

Zadná strana

spodná strana

Horná strana

horná strana

Ľavá strana

ľavá strana