Aplikácia Nitrokey 2 pre Linux#

Nitrokey App 2 je grafická aplikácia pre zariadenia Nitrokey 3. V prípade zariadení Nitrokey Pro a Nitrokey Storage použite namiesto nich aplikáciu Nitrokey App 1.

Podporované funkcie#

  • Aktualizácia firmvéru

Plánované funkcie#

  • Jednorazové heslá (OTP)

  • Ukladanie hesiel

  • Správa kódu PIN

  • Podpora systému macOS

Inštalácia#

  1. Stiahnite si binárny súbor pre Linux Nitrokey App 2.

  2. Rozbaľte archív a nastavte binárny súbor ako spustiteľný.

  3. Nastavenie pravidiel udev pre nitropy

  4. Vykonajte binárny súbor a bavte sa.