Aplikácia Nitrokey 2 pre systém Windows#

Nitrokey App 2 je grafická aplikácia pre zariadenia Nitrokey 3. V prípade zariadení Nitrokey Pro a Nitrokey Storage použite namiesto nich aplikáciu Nitrokey App 1.

Podporované funkcie#

  • Aktualizácia firmvéru

Plánované funkcie#

  • Jednorazové heslá (OTP)

  • Ukladanie hesiel

  • Správa kódu PIN

  • Podpora systému macOS

Inštalácia#

  1. Stiahnite si inštalačný program systému Windows (súbor MSI).

  2. Spustite inštalačný program systému Windows a nainštalujte aplikáciu Nitrokey App 2 do svojho systému.

  3. Spustite aplikáciu Nitrokey App 2 zo svojich aplikácií.

Prípadne si môžete stiahnuť a spustiť prenosnú binárnu verziu systému Windows bez inštalácie.