Ponovna namestitev operacijskega sistema#

Opozorilo

Z zagonom tega pogona USB brez dodatnega opozorila v celoti izbrišete vse podatke na trdem disku ali SSD naprave NitroPad. Ne zaženite tega pogona USB v računalniku, ki vsebuje podatke, ki jih želite ohraniti. Po predvideni uporabi poskrbite za formatiranje pogona USB.

  1. Prenesite eno od slik operacijskega sistema: Ubuntu Linux, Qubes OS, Debian, Linux Mint

  2. Po želji: Prenesite hash vsoto in preverite preneseno sliko operacijskega sistema.

  3. Sliko operacijskega sistema zapišite na katerikoli pogon USB. Možne aplikacije:

  4. Priključite pogon USB na računalnik NitroPC in ga zaženite. V meniju Heads izberite Boot Options -> USB Boot.

  5. Odvisno od operacijskega sistema boste morda morali potrditi njegovo ponovno namestitev.

Če se želite izogniti nenamernemu prepisovanju dragocenih podatkov, pogon USB nato formatirajte.

Opozorilo

Z zagonom tega pogona USB se v celoti izbrišejo vsi podatki na trdem disku ali pogonu SSD računalnika NitroPC brez dodatnega opozorila. Ne zaženite tega pogona USB v računalniku, ki vsebuje podatke, ki jih želite ohraniti. Po predvideni uporabi poskrbite za formatiranje pogona USB.