Nitrokey App 2 za Linux#

Nitrokey App 2 je grafična aplikacija za naprave Nitrokey 3. Za naprave Nitrokey Pro in Nitrokey Storage namesto tega uporabite Nitrokey App 1.

Podprte funkcije#

  • Posodabljanje vdelane programske opreme

Načrtovane funkcije#

  • Enkratna gesla (OTP)

  • Shranjevanje gesel

  • Upravljanje kode PIN

  • podpora za macOS

Namestitev#

  1. Prenesite binarni program za Linux Nitrokey App 2.

  2. Izvlecite arhiv in nastavite binarni zapis kot izvedljiv.

  3. Nastavitev pravil udev za nitropy

  4. Izvedite binarni program in se zabavajte.