Viktigt

Den här drivrutinen är fortfarande en tidig Proof of Concept-implementation som endast implementerar de funktioner som är nödvändiga för att driva TLS-servrar, som till exempel en HTTPS-server.

Åtkomst till en NetHSM med hjälp av PKCS#11-drivrutinen#

  1. Ladda ner PKCS#11-drivrutinen för NetHSM.

  2. Ändra konfigurationsfilen p11nethsm.conf enligt din inställning (t.ex. adress, operatörsnamn) och spara den i $HOME/.nitrokey, /etc/nitrokey/ eller i den mapp där programmet körs.

Kryptering och dekryptering#

När du har skapat en nyckel (här: ID 42) med den mekanism som anges kan du använda den för kryptering och dekryptering, men först måste du skapa nyckeln:

$ KEYID=42
$ HEXID=$(echo ${KEYID}'\c' | xxd -ps)
$ curl -s -X GET https://nethsmdemo.nitrokey.com/api/v1/keys/$KEYID/public.pem -o public.pem

Nu kan du kryptera:

$ echo 'NetHSM rulez!' | openssl pkeyutl -encrypt -pubin -inkey public.pem -pkeyopt rsa_padding_mode:oaep -pkeyopt rsa_oaep_md:sha512 -pkeyopt rsa_mgf1_md:sha512 -out encrypted.data

… Och dekryptera:

$ pkcs11-tool --module p11nethsm.so -v --decrypt --mechanism RSA-PKCS-OAEP --input-file encrypted.data --id $HEXID --hash-algorithm SHA512

Signering#

Först skapar du nyckeln på nytt:

$ KEYID=23
$ HEXID=$(echo ${KEYID}'\c' | xxd -ps)
$ curl -s -X GET https://nethsmdemo.nitrokey.com/api/v1/keys/$KEYID/public.pem -o public.pem

När du har skapat en nyckel (här: ID 23) med den mekanism som anges kan du använda den för signering:

$ echo 'NetHSM rulez!' | pkcs11-tool --module p11nethsm.so -v --sign --mechanism SHA512-RSA-PKCS-PSS --output-file sig.data --id $HEXID
$ echo 'NetHSM rulez!' | openssl dgst -keyform PEM -verify public.pem -sha512 -sigopt rsa_padding_mode:pss -sigopt rsa_pss_saltlen:-1 -signature sig.data