NitroPC med Debian#

Komma igång#

  1. Under uppstarten uppmanar systemet dig att ange lösenfrasen för att dekryptera hårddisken. Ange standardlösenordet ”PleaseChangeMe”.

  2. Systemet har redan ett användarkonto. Välj det och logga in med standardlösenordet ”PleaseChangeMe”. Du kan fortsätta att använda det befintliga användarkontot eller skapa ett nytt, som du vill.

  3. Ändra lösenfrasen för diskkryptering genom att öppna en terminal och köra:

sudo cryptsetup luksChangeKey /dev/nvme0n1p3

Användning av WIFI (med RTL8821ce-chipset)#

sudo apt install bc module-assistant build-essential dkms git
sudo m-a prepare
git clone https://github.com/tomaspinho/rtl8821ce.git /tmp/rtl8821ce
cd /tmp/rtl8821ce
sudo ./dkms-install.sh