Ominstallation av operativsystemet#

Varning

Om du startar upp USB-enheten raderas all data på NitroPads hårddisk eller SSD-enhet helt och hållet utan ytterligare förvarning. Starta inte upp den här USB-enheten på en dator som innehåller data som du vill behålla. Se till att formatera USB-enheten efter avsedd användning.

  1. Ladda ner en av operativsystemets images: Ubuntu Linux, Qubes OS, Debian, Linux Mint

  2. Valfritt: Ladda ner hashsumman och verifiera den nedladdade operativsystemsavbildningen.

  3. Skriv operativsystemsavbildningen till en USB-enhet. Möjliga användningsområden:

  4. Anslut USB-enheten till din NitroPC och starta den. I Heads-menyn väljer du Boot Options -> USB Boot.

  5. Beroende på operativsystemet kan du behöva bekräfta ominstallationen.

För att undvika oavsiktlig överskrivning av värdefulla data ska du formatera USB-enheten efteråt.

Varning

Om du startar upp USB-enheten raderas all data på NitroPC:s hårddisk eller SSD-enhet helt och hållet utan ytterligare förvarning. Starta inte upp den här USB-enheten på en dator som innehåller data som du vill behålla. Se till att formatera USB-enheten efter avsedd användning.