Nitrokey App 2 för Linux#

Nitrokey App 2 är det grafiska programmet för Nitrokey 3-enheter. För Nitrokey Pro och Nitrokey Storage använder du istället Nitrokey App 1.

Funktioner som stöds#

  • Uppdatera den fasta programvaran

Planerade funktioner#

  • Engångslösenord (OTP)

  • Lagring av lösenord

  • Hantering av PIN-koder

  • stöd för macOS

Installation#

  1. Ladda ner binärfilen för Linux Nitrokey App 2.

  2. Extrahera arkivet och ange den binära filen som körbar.

  3. Ställ in udev-reglerna för nitropy

  4. Exekvera binärfilen och ha kul.