Nitrokey App 2 för Windows#

Nitrokey App 2 är det grafiska programmet för Nitrokey 3-enheter. För Nitrokey Pro och Nitrokey Storage använder du istället Nitrokey App 1.

Funktioner som stöds#

  • Uppdatera den fasta programvaran

Planerade funktioner#

  • Engångslösenord (OTP)

  • Lagring av lösenord

  • Hantering av PIN-koder

  • stöd för macOS

Installation#

  1. Ladda ner Windows installationsprogram (MSI-fil).

  2. Utför Windows-installationsprogrammet för att installera Nitrokey App 2 på ditt system.

  3. Starta Nitrokey App 2 från dina program.

Alternativt kan du ladda ner och köra den bärbara binära Windows-versionen utan installation.