Αλλαγή PIN χρήστη και διαχειριστή#

PIN χρήστη#

Το PIN χρήστη είναι τουλάχιστον 6ψήφιο και χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στο περιεχόμενο του Nitrokey. Αυτό είναι το PIN που θα χρησιμοποιείτε συχνά στην καθημερινή σας χρήση, π.χ. για την αποκρυπτογράφηση μηνυμάτων, για το ξεκλείδωμα του κρυπτογραφημένου αποθηκευτικού χώρου σας (μόνο NK Storage) κ.λπ.

Μπορείτε να αλλάξετε το PIN χρήστη με την εφαρμογή Nitrokey App, αν χρησιμοποιείτε Nitrokey Pro ή Nitrokey Storage. Στην εφαρμογή Nitrokey App ανοίξτε το «Μενού -> Ρύθμιση παραμέτρων -> Αλλαγή PIN χρήστη» για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου για την αλλαγή του PIN.

img1

Τώρα μπορείτε να αλλάξετε το PIN χρήστη στο παράθυρο διαλόγου.

Το PIN χρήστη μπορεί να έχει έως και 20 ψηφία και άλλους χαρακτήρες (π.χ. αλφαβητικούς και ειδικούς χαρακτήρες). Καθώς όμως το PIN χρήστη μπλοκάρεται μόλις γίνουν τρεις λανθασμένες προσπάθειες για το PIN, είναι αρκετά ασφαλές να έχετε μόνο ένα PIN με 6 ψηφία. Το προεπιλεγμένο PIN είναι 123456.

img2

PIN διαχειριστή#

Το PIN διαχειριστή είναι τουλάχιστον 8ψήφιο και χρησιμοποιείται για την αλλαγή περιεχομένου/ρυθμίσεων του Nitrokey. Δηλαδή, μετά την αρχικοποίηση του Nitrokey πιθανότατα δεν θα χρειάζεστε αυτό το PIN πολύ συχνά (π.χ. αν θέλετε να προσθέσετε έναν άλλο κωδικό πρόσβασης στο χρηματοκιβώτιο κωδικών πρόσβασης του Nitrokey Pro ή του Nitrokey Storage).

Μπορείτε να αλλάξετε το PIN διαχειριστή με την εφαρμογή Nitrokey App, εάν χρησιμοποιείτε Nitrokey Pro ή Nitrokey Storage. Στην εφαρμογή Nitrokey App ανοίξτε το «Μενού -> Διαμόρφωση -> Αλλαγή του PIN διαχειριστή» για να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου για την αλλαγή του PIN.

img3

Τώρα μπορείτε να αλλάξετε το PIN διαχειριστή στο παράθυρο διαλόγου.

Το PIN διαχειριστή μπορεί να έχει έως και 20 ψηφία και άλλους χαρακτήρες (π.χ. αλφαβητικούς και ειδικούς χαρακτήρες). Καθώς όμως το PIN διαχειριστή μπλοκάρεται μόλις γίνουν τρεις λανθασμένες προσπάθειες για το PIN, είναι αρκετά ασφαλές να έχετε μόνο 8 ψηφία PIN. Το προεπιλεγμένο PIN είναι 12345678.

img4