Επανεγκατάσταση λειτουργικού συστήματος#

Προειδοποίηση

Η εκκίνηση αυτής της μονάδας USB διαγράφει πλήρως όλα τα δεδομένα στον σκληρό δίσκο ή τον SSD του NitroPad χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση. Μην εκκινήσετε αυτή τη μονάδα USB σε οποιονδήποτε υπολογιστή που περιέχει δεδομένα τα οποία θέλετε να διατηρήσετε. Φροντίστε να διαμορφώσετε τη μονάδα USB μετά την προβλεπόμενη χρήση.

Σημείωση

Λόγω ενός σφάλματος το Linux Mint 21 δεν υποστηρίζεται προς το παρόν. Η τελευταία υποστηριζόμενη έκδοση είναι το Linux Mint 20.1

  1. Κατεβάστε μία από τις εικόνες του λειτουργικού συστήματος: Ubuntu Linux, Qubes OS, Debian, Linux Mint

  2. Προαιρετικά: Λήψη του αθροίσματος κατακερματισμού και επαλήθευση της εικόνας του λειτουργικού συστήματος που κατεβάσατε.

  3. Γράψτε την εικόνα του λειτουργικού συστήματος σε οποιαδήποτε μονάδα USB. Πιθανές εφαρμογές:

  4. Συνδέστε τη μονάδα USB στο NitroPad και εκκινήστε το. Στο μενού Heads επιλέξτε Boot Options -> USB Boot.

  5. Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα μπορεί να χρειαστεί να επιβεβαιώσετε την επανεγκατάστασή του.

  6. Υπογράψτε το διαμέρισμα εκκίνησης.

Για να αποφύγετε την τυχαία αντικατάσταση πολύτιμων δεδομένων, διαμορφώστε τη μονάδα USB στη συνέχεια.

Προειδοποίηση

Η εκκίνηση αυτής της μονάδας USB διαγράφει πλήρως όλα τα δεδομένα στον σκληρό δίσκο ή τον SSD του NitroPad χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση. Μην εκκινήσετε αυτή τη μονάδα USB σε οποιονδήποτε υπολογιστή που περιέχει δεδομένα τα οποία θέλετε να διατηρήσετε. Φροντίστε να διαμορφώσετε τη μονάδα USB μετά την προβλεπόμενη χρήση.