Reinstalacja systemu operacyjnego#

(NitroPad - Ubuntu Linux)

Ostrzeżenie

Uruchomienie tego napędu USB całkowicie usunie wszystkie dane z dysku twardego lub SSD NitroPada bez dodatkowego ostrzeżenia. Nie uruchamiaj tego napędu USB na żadnym komputerze, który zawiera dane, które chcesz zachować. Upewnij się, że sformatowałeś napęd USB po użyciu go zgodnie z przeznaczeniem.

  1. Pobierz jeden z obrazów systemu operacyjnego: Ubuntu Linux, Qubes OS, Debian, Linux Mint.

  2. Opcjonalnie: Pobierz sumę hash i ` zweryfikuj <https://proprivacy.com/guides/how-why-and-when-you-should-hash-check#how-to-hash-check>`_ pobrany obraz systemu operacyjnego.

  3. Zapis obrazu systemu operacyjnego na dowolnym napędzie USB. Możliwe zastosowania:

  4. Podłącz napęd USB do Twojego NitroPada i uruchom go. W menu nagłówkowym wybierz Boot Options -> USB Boot.

  5. W zależności od systemu operacyjnego może być konieczne potwierdzenie jego reinstalacji.

  6. Podpisać partycję rozruchową..

Aby uniknąć przypadkowego nadpisania cennych danych, należy następnie sformatować napęd USB.

Ostrzeżenie

Uruchomienie tego napędu USB całkowicie usunie wszystkie dane z dysku twardego lub SSD NitroPada bez dodatkowego ostrzeżenia. Nie uruchamiaj tego napędu USB na żadnym komputerze, który zawiera dane, które chcesz zachować. Upewnij się, że sformatowałeś napęd USB po użyciu go zgodnie z przeznaczeniem.