Rozwiązywanie problemów#

Tutaj znajdziesz zbiór najczęściej występujących problemów.

Rozpoczęcie pracy w powłoce odzyskiwania#

Jeśli system operacyjny nie uruchamia się w sposób przedstawiony poniżej, wykonaj następujące czynności:

+++ Found verified kexec boot params
gpg: verify signatures failed: Unknown system error
Invalid signature on kexec boot params
!!!!! Failed default boot
New value of PCR[4]: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
!!!!!Starting recovery shell
/boot #
 1. Zrestartuj laptopa i przejdź do opcji.

  img1
 2. Wybierz opcję „Update Checksums and sign all files on /boot”.

  img2
 3. Następnie należy postępować zgodnie z tymi instrukcjami począwszy od kroku 3.

NitroPad nie uruchamia się#

Jeśli laptop nie uruchamia się, a po włączeniu miga tylko przez chwilę, spróbuj wykonać następujące czynności:

 1. Spróbuj wykonać twardy restart: Odłącz zasilacz i baterię oraz naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 20 sekund. Następnie podłącz ponownie zasilacz i baterię i uruchom.

 2. Jeśli to nie zadziałało: Wyjąć akumulator lub uruchomić tylko przy podłączonym zasilaniu.

 3. Możesz również spróbować wyjąć i ponownie włożyć pamięci RAM.

Nieprawidłowy kod#

Przy każdym uruchomieniu systemu kod jest generowany na Nitropadzie i Nitrokey, jeśli jest podłączony. Dopuszczalne jest wykonanie 10 uruchomień bez utraty synchronizacji pomiędzy urządzeniami, po czym wyświetlany jest sygnał o złym kodzie, niezależnie od tego, czy reszta systemu jest w prawidłowym stanie. Jeśli jesteś pewien, że system nie został naruszony (np. Nitropad został uruchomiony więcej niż 10 razy bez Nitrokeya), możesz bezpiecznie zresetować ostrzeżenie systemu.

Proszę podłączyć Nitrokey i wykonać następujące czynności z głównego ekranu startowego:

 1. Opcje

 2. Opcje TPM/TOTP/HOTP

 3. Generowanie nowego sekretu TOTP/HOTP

i postępuj zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie. Po tym sekret i licznik powinny zostać zresetowane do nowej wartości.