Overenie zapečateného hardvéru#

Ak ste si NitroPC objednali so zapečatenými skrutkami a v zapečatenom vrecku, môžete skontrolovať, či sa s NitroPC počas prepravy nemanipulovalo.

Vrecko a všetky skrutky zariadenia boli zapečatené. Pre vrecko a každú z týchto skrutiek ste e-mailom dostali fotografiu.

  1. Skontrolujte každú skrutku osobitne, či jej vzhľad zodpovedá fotografii. Na tento účel je najlepšie použiť lupu alebo makroobjektív.

    Tento príklad ukazuje uzavretú skrutku, ktorej lesk predstavuje individuálny vzor.

    img
  2. Ak sa vrecko alebo skrutky nezhodujú so zaslanými fotografiami, nemožno vylúčiť neoprávnené otvorenie vášho zariadenia NitroPC. V takom prípade nás prosím kontaktujte, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe.