Ominstallation av operativsystemet#

Varning

Om du startar upp USB-enheten raderas all data på NitroPads hårddisk eller SSD-enhet helt och hållet utan ytterligare förvarning. Starta inte upp den här USB-enheten på en dator som innehåller data som du vill behålla. Se till att formatera USB-enheten efter avsedd användning.

Observera

På grund av ett fel stöds Linux Mint 21 för närvarande inte. Den senaste versionen som stöds är Linux Mint 20.1.

  1. Ladda ner en av operativsystemets images: Ubuntu Linux, Qubes OS, Debian, Linux Mint

  2. Valfritt: Ladda ner hashsumman och verifiera den nedladdade operativsystemsavbildningen.

  3. Skriv operativsystemsavbildningen till en USB-enhet. Möjliga användningsområden:

  4. Anslut USB-enheten till NitroPad och starta den. I Heads-menyn väljer du Boot Options -> USB Boot.

  5. Beroende på operativsystemet kan du behöva bekräfta ominstallationen.

  6. Signera startpartitionen.

För att undvika oavsiktlig överskrivning av värdefulla data ska du formatera USB-enheten efteråt.

Varning

Om du startar upp USB-enheten raderas all data på NitroPads hårddisk eller SSD-enhet helt och hållet utan ytterligare förvarning. Starta inte upp den här USB-enheten på en dator som innehåller data som du vill behålla. Se till att formatera USB-enheten efter avsedd användning.