Kontrollera förseglad hårdvara#

Om du beställde din NitroPC med förseglade skruvar och i en förseglad påse kan du kontrollera om NitroPC:n har manipulerats under transporten.

Väskan och alla skruvar på apparaten har förseglats. För påsen och varje skruv har du fått ett foto via e-post.

  1. Kontrollera varje enskild skruv för att se om dess utseende stämmer överens med bilden. Det är bäst att använda ett förstoringsglas eller ett makroobjektiv för detta ändamål.

    Det här exemplet visar en förseglad skruv vars glitter representerar ett individuellt mönster.

    img
  2. Om väskan eller skruvarna inte stämmer överens med de skickade bilderna kan det inte uteslutas att din NitroPC har öppnats utan tillstånd. Kontakta oss i så fall för att ordna ytterligare åtgärder.