Integrointi mukautettuun sovellukseen#

Voit integroida NetHSM:n omiin mukautettuihin sovelluksiin’ asiakaskirjastoja on saatavilla lähes kaikille ohjelmointikielille, kuten esimerkiksi JavaScriptille, C++:lle ja Pythonille. Siksi suosittelemme käyttämään OpenAPI Generator.

Voit luetella kaikki käytettävissä olevat kielet kirjoittamalla

$ docker run --pull --rm -ti openapitools/openapi-generator-cli list -i stable

Sitten voit luoda NetHSM-asiakkaan ohjelmointikielellesi seuraavasti:

$ docker run --rm -ti -v "${PWD}/out:/out" openapitools/openapi-generator-cli generate -i=https://nethsmdemo.nitrokey.com/api_docs/gen_nethsm_api_oas20.json -o out -g javascript

Tuotettu asiakaskoodi, tässä esimerkissä JavaScript, luodaan hakemistoon ./out/. Tämä kansio sisältää myös tarvittavan dokumentaation, miten sitä käytetään.