LED-värit ja -kuviot#

Väri

Kuvio

Kuvaus

Dimmed-out-Blue

Ei ole

NextBox käynnistyy

Vihreä

Ei ole

NextBox Daemon on aktiivinen ja tavallisessa toimintatilassa.

Vihreä

Fast-Blink

Nextcloud käynnistyy (docker käynnistyy)

Sininen

Ei ole

(Nollaa) painiketta painetaan parhaillaan

Sininen

Vilkku

Soft-Reset on käynnissä

Keltainen

Ei ole

NextBox Daemonin alustaminen

Keltainen

Vilkku

NextBox Daemon -päivityksen tarkistus/soveltaminen

Punainen

Vilkku

Factory-Reset on käynnissä

Violetti

Ei ole

Nextcloud Ylläpitotila aktiivinen

  • Fast-Blink tarkoittaa 0,5 sekuntia päälle ja 0,5 sekuntia pois päältä.

  • Blink tarkoittaa 2 sekuntia päälle ja 2 sekuntia pois päältä.

Jos LED on violetti, Nextcloud-instanssi on ylläpitotilassa, voit poistua ylläpitotilasta painamalla laitteiston painiketta kerran lyhyesti. NextBox kytkee tällöin huoltotilan pois päältä.

Vihje

Tästä päivästä lähtien, jos ylläpitotila kytketään painikkeen painalluksella, ”posti” -sovellus on lisäksi poistettu käytöstä, koska versio 1.11.0 yhdessä Nextcloud-version 21.0.0.0.x kanssa ei koskaan poistu ylläpitotilasta.