udev-sääntöjen määrittäminen nitropy:tä varten#

Jotta voit käyttää laitteitasi ilman pääkäyttäjän oikeuksia, nitropy vaatii Nitrokey udev-säännöt. Nämä säännöt toimitetaan libnitrokey mukana. Jos sinulla ei ole libnitrokeyta tai jos tarvitset uudemman version, voit asentaa säännöt manuaalisesti:

wget https://raw.githubusercontent.com/Nitrokey/libnitrokey/master/data/41-nitrokey.rules
sudo mv 41-nitrokey.rules /etc/udev/rules.d/

Kun olet asentanut säännöt, sinun on ladattava ne uudelleen:

sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger

Jos et vieläkään pääse laitteeseen, yritä uudelleen järjestelmän uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

Tehtävä vielä

kuvaile virheenkorjausta, katso https://github.com/Nitrokey/pynitrokey/issues/167#issuecomment-1024921046

Tehtävä vielä

kuvaile vaatimukset: systemd, load order