Zmena kódu PIN používateľa a správcu#

PIN kód používateľa#

Používateľský kód PIN má minimálne 6 číslic a slúži na získanie prístupu k obsahu Nitrokey. Tento kód PIN budete často používať pri každodennom používaní, napr. na dešifrovanie správ, na odomknutie zašifrovaného úložiska (iba úložisko NK) atď.

Ak používate zariadenie Nitrokey Pro alebo Nitrokey Storage, môžete zmeniť používateľský kód PIN pomocou aplikácie Nitrokey. V aplikácii Nitrokey otvorte „Menu -> Configure -> Change User PIN“ (Ponuka -> Konfigurácia -> Zmeniť používateľský kód PIN) a otvorte dialógové okno na zmenu kódu PIN.

img1

V dialógovom okne môžete teraz zmeniť používateľský kód PIN.

Používateľský kód PIN môže mať maximálne 20 číslic a ďalších znakov (napr. abecedných a špeciálnych). Keďže sa však používateľský kód PIN zablokuje hneď po troch nesprávnych pokusoch o zadanie kódu PIN, je dostatočne bezpečné mať len 6-miestny kód PIN. Predvolený kód PIN je 123456.

Obrázok2

PIN kód administrátora#

Administrátorský PIN kód je najmenej 8-miestny a používa sa na zmenu obsahu/nastavení zariadenia Nitrokey. To znamená, že po inicializácii kľúča Nitrokey tento PIN pravdepodobne nebudete potrebovať príliš často (napr. ak chcete pridať ďalšie heslo do trezoru hesiel kľúča Nitrokey Pro alebo úložiska Nitrokey).

Ak používate aplikáciu Nitrokey Pro alebo úložisko Nitrokey, môžete zmeniť kód PIN správcu pomocou aplikácie Nitrokey. V aplikácii Nitrokey App otvorte ‚Menu -> Configure -> Change Admin PIN‘ (Ponuka -> Konfigurácia -> Zmeniť PIN administrátora) a otvorte dialógové okno na zmenu PIN.

Obrázok3

PIN kód správcu môžete teraz zmeniť v dialógovom okne.

Kód PIN administrátora môže mať až 20 číslic a ďalších znakov (napr. abecedných a špeciálnych). Keďže sa však kód PIN administrátora zablokuje hneď po troch nesprávnych pokusoch o zadanie kódu PIN, je dostatočne bezpečné mať len 8-miestny kód PIN. Predvolený kód PIN je 12345678.

Obrázok4