Preinštalovanie operačného systému#

Varovanie

Zavedením tohto USB disku sa úplne vymažú všetky údaje na pevnom disku alebo SSD disku zariadenia NitroPad bez ďalšieho upozornenia. Nespúšťajte tento USB disk na žiadnom počítači, ktorý obsahuje údaje, ktoré chcete zachovať. Po skončení zamýšľaného používania sa uistite, že ste jednotku USB naformátovali.

Poznámka

Z dôvodu chyby Linux Mint 21 nie je v súčasnosti podporovaný. Najnovšia podporovaná verzia je Linux Mint 20.1

  1. Stiahnite si jeden z obrazov operačného systému: Ubuntu Linux, Qubes OS, Debian, Linux Mint

  2. Voliteľné: overiť stiahnutý obraz operačného systému.

  3. Obraz operačného systému zapíšte na ľubovoľnú jednotku USB. Možné aplikácie:

  4. Pripojte disk USB k zariadeniu NitroPad a spustite ho. V ponuke Heads vyberte položku Boot Options -> USB Boot.

  5. V závislosti od operačného systému môže byť potrebné potvrdiť jeho preinštalovanie.

  6. Podpíšte zavádzací oddiel.

Ak chcete predísť náhodnému prepísaniu cenných údajov, disk USB následne naformátujte.

Varovanie

Zavedením tohto USB disku sa úplne vymažú všetky údaje na pevnom disku alebo SSD disku zariadenia NitroPad bez ďalšieho upozornenia. Nespúšťajte tento USB disk na žiadnom počítači, ktorý obsahuje údaje, ktoré chcete zachovať. Po skončení zamýšľaného používania sa uistite, že ste jednotku USB naformátovali.