Overenie zapečateného hardvéru#

Ak ste si zariadenie NitroPad objednali so zapečatenými skrutkami a v zapečatenom vrecku, umožňuje vám to skontrolovať, či s ním nebolo počas prepravy manipulované.

Vrecko a všetky skrutky na spodnej strane zariadenia boli zapečatené. Pre vrecko a každú z týchto skrutiek ste e-mailom dostali fotografiu. Orientácia fotografií je taká, že batéria je na vrchu.

 1. Skontrolujte každú skrutku osobitne, či jej vzhľad zodpovedá fotografii. Na tento účel je najlepšie použiť lupu alebo makroobjektív. Skrutky sú očíslované takto.

  Nitropad NV41:

  NV41

  Nitropad NS50:

  NS50

  NitroPad X230:

  X230

  NitroPad T430:

  T430

  Tento príklad ukazuje uzavretú skrutku, ktorej lesk predstavuje individuálny vzor.

  img
 2. Ak sa vrecko alebo skrutky nezhodujú so zaslanými fotografiami, nemožno vylúčiť neoprávnené otvorenie vášho zariadenia NitroPad. V takom prípade nás kontaktujte a dohodnite sa na ďalšom postupe.