NetHSM#

Tässä dokumentaatiossa kuvataan NetHSM-ohjelmisto ja -laitteisto.

NetHSM-ohjelmistoa voidaan käyttää joko NetHSM-laitteistossa tai Docker-kontissa. Tässä dokumentaatiossa käsitellään vain Docker-säiliötä luvussa Integrointi.

NetHSM-ohjelmistossa on REST API asennus-, hallinta- ja käyttötehtävien suorittamiseen. Suositeltava tapa käyttää REST APIa on nitropy-työkalun kautta. Vaihtoehtoisesti curl voidaan käyttää HTTP-pyyntöjen lähettämiseen REST API:lle.

Jos olet hankkinut uuden NetHSM-laitteiston, tutustu ensin lukuun Aloittaminen. Jos haluat palauttaa NetHSM-laitteiston varmuuskopion, katso luku Palauta.

Tärkeä

Jos käytät NetHSM-instanssia, jossa on itse allekirjoitettu varmenne, esimerkiksi Docker-säiliön avulla, sinun on ohjeistettava nitropy tai curl jättämään varmenteen voimassaolo huomiotta. Käytä nitropy:lle vaihtoehtoa --no-verify-tls ja curl:lle vaihtoehtoa --insecure/-k ohittaaksesi varmenteen tarkistuksen.

Muista

Tämän dokumentaation esimerkeissä käytetään ympäristömuuttujaa NETHSM_HOST, joka sisältää NetHSM:n IP-osoitteen tai URL-osoitteen. Unix-komentotulkissa muuttuja voidaan asettaa seuraavalla komennolla.

$ export NETHSM_HOST="<URL-or-IP-address>"