Käyttäjän salasanan palautus#

  1. Seuraa seuraavia viittä vaihetta käynnistyäksesi asennusmedialta.

Vaihe 1
Vaihe 2
Vaihe 3
Vaihe 4
Vaihe 5
  1. Kirjoita Rescue Shellissä: cryptsetup open /dev/sda3 qubes avataksesi salatun pääaseman lukituksen.

  2. Kiinnitä pääasema mount /dev/mapper/qubes_dom0-root /mnt.

  3. Vaihda pääkäyttäjä siihen chroot /mnt.

  1. Vaihda salasana passwd user (jossa ”user” on Qubes-tunnuksesi).

  2. Kirjoita uusi salasana ja vahvista

  3. Kirjoita exit poistuaksesi chrootista.

  4. Kirjoita reboot ja käynnistä sitten ilman asennusmediaa.