Käyttäjän salasanan palautus#

 1. Seuraa seuraavia viittä vaihetta käynnistyäksesi asennusmedialta.

  Vaihe 1
  Vaihe 2
  Vaihe 3
  Vaihe 4
  Vaihe 5
 2. Kirjoita Rescue Shellissä: cryptsetup open /dev/sda3 qubes avataksesi salatun pääaseman lukituksen.

 3. Kiinnitä pääasema mount /dev/mapper/qubes_dom0-root /mnt.

 4. Vaihda pääkäyttäjä siihen chroot /mnt.

 5. Vaihda salasana passwd user (jossa ”user” on Qubes-tunnuksesi).

 6. Kirjoita uusi salasana ja vahvista

 7. Kirjoita exit poistuaksesi chrootista.

 8. Kirjoita reboot ja käynnistä sitten ilman asennusmediaa.