Nitrokey Storage, Linux#

  1. Jos haluat käyttää Nitrokeyn OpenPGP-älykorttia, asenna paketti libccid. Debian/Ubuntu-pohjaisissa jakeluissa kirjoita terminaaliin: sudo apt-get update && sudo apt-get install libccid.

  2. Lataa ja käynnistä Nitrokey App.

  3. Avaa Tietoja-ikkuna Nitrokey-sovelluksen valikosta ja tarkista, onko asennettu uusin laiteohjelma. Jos se ei ole uusin, päivitä ` <firmware-update.html>`_.

  4. Käytä Nitrokey-sovellusta vaihtaaksesi oletuskäyttäjän PIN-koodin (oletus: 123456) ja ylläpitäjän PIN-koodin (oletus: 12345678) omiin valintoihin.

Nitrokey on nyt käyttövalmis.

Muista

Monissa kuvatuissa käyttötapauksissa on tarpeen, että laitteeseen on asennettu joko OpenPGP- tai S/MIME-avaimet (ks. jäljempänä).

Avaimen luominen OpenPGP:llä tai S/MIME:llä#

Sähköpostin salaukseen on kaksi yleisesti käytettyä standardia. OpenPGP/GnuPG on suosittu yksityishenkilöiden keskuudessa, kun taas S/MIME/x.509 on enimmäkseen yritysten käytössä. Jos olet epävarma siitä, kumman valitset, kannattaa käyttää OpenPGP:tä.

Lisätietoja OpenPGP:n käyttämisestä sähköpostin salaukseen Nitrokeyn kanssa on luvussa OpenPGP-sähköpostin salaus.

Jos haluat lisätietoja S/MIME-sähköpostin salauksen käyttämisestä Nitrokeyn kanssa, katso luku S/MIME-sähköpostin salaus.