Integravimas į pasirinktinę programą#

Norint integruoti NetHSM į savo pritaikytas programas‘ klientų bibliotekos yra beveik visoms programavimo kalboms, įskaitant, pavyzdžiui, „JavaScript“, C++ ir „Python“. Todėl rekomenduojame naudoti OpenAPI generatorių.

Norėdami išvardyti visas galimas kalbas, įveskite

$ docker run --pull --rm -ti openapitools/openapi-generator-cli list -i stable

Tada galite sukurti NetHSM klientą savo programavimo kalbai taip:

$ docker run --rm -ti -v "${PWD}/out:/out" openapitools/openapi-generator-cli generate -i=https://nethsmdemo.nitrokey.com/api_docs/gen_nethsm_api_oas20.json -o out -g javascript

Sukurtas kliento kodas, šiame pavyzdyje „JavaScript“, bus sukurtas ./out/ kataloge. Šiame aplanke taip pat yra reikalingi dokumentai, kaip juo naudotis.