Atnaujinti „OpenWrt“ programinę įrangą#

Pastaba

„OpenWrt“ šiuo metu prieinama tik „NitroWall NW678

Rekomenduojame „OpenWrt“ atnaujinti naudojant iš anksto įdiegtą Attended Sysupgrade. Kad galėtumėte naudotis šia paslauga, turite ją sukonfigūruoti taip, kad ignoruotų paketą „nitrowall“, jei jis buvo įdiegtas anksčiau:

 1. Eikite į System -> Attended Sysupgrade -> Configuration ir įjunkite Advanced Mode -> Save & Apply

  ../_images/openwrt_upgrade1.png
 2. Grįžkite į apžvalgą ir ieškokite galimų atnaujinimų

  ../_images/openwrt_upgrade2.png
 3. Peržiūrėkite įdiegtų paketų sąrašą ir pašalinkite paketą „nitrowall“. Tada paprašykite programinės įrangos atvaizdo

  ../_images/openwrt_upgrade4.png
 4. Palaukite, kol vaizdas bus sukurtas. Tada jį įdiekite. Patikrinkite, ar nustatyta parinktis „Keep settings and current configuration“ (išsaugoti nustatymus ir dabartinę konfigūraciją)

  ../_images/openwrt_upgrade5.png
 5. Programinė įranga bus įdiegta ir „NitroWall“ bus paleista iš naujo.

 6. Iš naujo paleidus reikia iš naujo įdiegti nitrowall.ipk paketą. Tai pakeis disko dydį ir į /boot/grub/grub.cfg pridės branduolio parametrą pcie_aspm=off, kuris išsprendžia igb tvarkyklės klaidą.

 7. Skyriuje Sistema -> Programinė įranga -> Įkelti paketą įkelkite paketą

  ../_images/openwrt_installnw2.png ../_images/openwrt_installnw1.png
 8. Įdiekite jį. Po to „NitroWall“ bus paleista iš naujo.

  ../_images/openwrt_installnw3.png
 9. Atnaujinti „OpenWrt“ per Dalyvavo Sysupgrade.

Kaip alternatyvą pirmiau pateiktoms instrukcijoms, galite prisijungti per ssh ir įvykdyti šį scenarijų:

#!/bin/sh
BOOT="$(sed -n -e "/\s\/boot\s.*$/{s///p;q}" /etc/mtab)"
DISK="${BOOT%%[0-9]*}"
PART="$((${BOOT##*[^0-9]}+1))"
ROOT="${DISK}${PART}"
echo "INFO: resize partion ${ROOT}"
parted -s -a opt ${DISK} "resizepart ${PART} 100%"
LOOP="$(losetup -f)"
losetup ${LOOP} ${ROOT}
echo "INFO: resize filesytem ${ROOT}"
fsck.ext4 -y -f ${LOOP}
resize2fs ${LOOP}
echo "INFO: add pcie_aspm=off as boot parameter"
sed -i s/rootwait/rootwait\ pcie_aspm=off/g /boot/grub/grub.cfg
reboot