Gamyklinis atstatymas#

Įspėjimas

Iš naujo nustatant gamyklinius parametrus, neišvengiamai bus pašalinti visi jūsų NextBox failai ir visos konfigūracijos nuostatos.

Jei norite iš naujo nustatyti gamyklinius NextBox nustatymus, tiesiog 5 sekundes paspauskite aparatūros mygtuką.

Paspaudus mygtuką, NextBox šviesos diodas pasikeis į mėlyną, o praėjus 5 sekundėms spalva pasikeis į mirksinčią raudoną (žr. LED dokumentaciją). Kai šviesos diodas vėl pradės šviesti žalia spalva, „NextBox“ bus paruoštas pradiniam konfigūravimui, kaip aprašyta Getting Started

vaizdas1

Patarimas

Aparatūros mygtukas yra skylutės tipo mygtukas, panašus į kitų įterptųjų įrenginių mygtukus. Norint jį paspausti, rekomenduojama naudoti ploną (~1 mm) adatos formos smeigtuką. Pvz., smeigtukas sim kortelei iš išmaniojo telefono išimti veikia puikiai. Toliau pasirūpinkite, kad mygtukas nebūtų spaudžiamas per stipriai, būkite atsargūs, turėtų būti atpažįstamas haptinis grįžtamasis ryšys (mygtuko spragtelėjimas), kai naudojama minimali jėga.