Programinės įrangos atnaujinimas#

(Nitrokey 3 - Linux)

Šiame vadove aprašoma, kaip atnaujinti „Nitrokey 3“ programinę įrangą.

Svarbu

Atnaujinus 1.0.0.0 ir žemesnės versijos programinę įrangą, bus ištrinti visi naudotojo duomenys! Įsitikinkite, kad įjungti tinkami atsarginiai prisijungimo metodai ir (arba) įsitikinkite, kad „Nitrokey 3“ nėra vienintelis autentifikavimo/2FA būdas jūsų programoms ir (arba) paslaugoms.

Atnaujinant programinę įrangą v1.0.1 ir naujesnę versiją, naudotojo duomenys išsaugomi. Bet kokiu atveju, jei dėl kokių nors priežasčių jūsų duomenys neišsaugomi, būtinai visada turėkite kitą tarnyboje registruotą įrenginį (arba prisijungimo būdą).

Kaip atnaujinti#

Svarbu

Niekada neatjunkite „Nitrokey 3“ arba nenutraukite proceso atnaujinimo metu, nes dėl to jūsų prietaisas gali tapti nenaudingas!

  1. Įsitikinkite, kad įdiegta naujausia pynitrokey versija, patikrinkite savo OS įdiegimo instrukcijas.

  2. Vykdyti nitropy nk3 update.

  3. Gavę nurodymą nitropy palieskite įrenginį, kad įjungtumėte įkroviklį.

  4. Tik su MacOS: Jei nurodyta nitropy, dar kartą paleiskite atnaujinimo komandą.

  5. Palaukite, kol procesas bus baigtas. (Tai gali skirtis priklausomai nuo jūsų operacinės sistemos)

  6. Pagal pageidavimą: paleiskite nitropy nk3 test, kad patikrintumėte, ar įrenginys veikia tinkamai po mirksėjimo

Jei pasitaiko klaidų, paimkite žurnalus iš </x id="50"></x> katalogo (</x>`/tmp/nitropy.log.*).

Trikčių šalinimas:#

Problema: Atnaujinimo metu gaunu permission denied for /dev/hidrawX.

Tai greičiausiai reiškia, kad jūsų naudotojas neturi reikiamų leidimų skaityti ir rašyti įrenginyje. Įsitikinkite, kad nustatėte teisingas udev-rules. Atsisiųskite šį udev-rules rinkinį ir įdėkite jį į savo udev taisyklių katalogą (pvz., /etc/udev/rules.d). Tada išimkite „Nitrokey 3“ iš USB lizdo ir paleiskite: udevadm control --reload-rules && udevadm trigger arba perkraukite kompiuterį. Po to atnaujinimas turėtų veikti be leidimų problemos.