Programinės įrangos atnaujinimas#

(Nitrokey Start - Linux)

Norėdami atnaujinti „Nitrokey Start“ programinę įrangą, atlikite šiuos veiksmus.

 1. Įdiekite pip3.

$ sudo apt install python3-pip
 1. Įdiekite pynitrokey. Tam reikia interneto ryšio.

$ pip3 install --user pynitrokey
 1. Prijunkite „Nitrokey Start“ ir patikrinkite, ar jis atpažįstamas.

$ nitropy start list
   *** Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2 & Nitrokey Start
   :: 'Nitrokey Start' keys:
   FSIJ-1.2.15-87042524: Nitrokey Nitrokey Start (RTM.8)
 1. Pradėkite atnaujinimo procesą. Tam reikia interneto ryšio.

$ nitropy start update
 1. Tada jūsų bus paprašyta įvesti „Nitrokey Start“ administratoriaus PIN kodą. (Numatytasis PIN kodas: 12345678)

*** Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2 & Nitrokey Start
Nitrokey Start firmware update tool
Platform: Linux-5.3.0-59-generic-x86_64-with-Ubuntu-18 04-bionic
System: Linux, is_linux: True
Python: 3.6.9
Saving run log to: /tmp/nitropy.log.d4erqux4
Admin password: "your admin PIN"
 1. Skiltyje „Įrenginys“ rasite informaciją apie dabartinę „Nitrokey Start“ versiją. Pirmajame punkte „Please note“ (atkreipkite dėmesį) galite pamatyti naujausią turimą programinės įrangos versiją. Dabar turite patvirtinti atnaujinimą pasirinkdami „yes“ (taip).

Firmware data to be used:

- FirmwareType.REGNUAL: 4504, hash: ...b'65ac82a1' valid (from ...built/RTM.10/regnual.bin)

- FirmwareType.GNUK: 131072, hash: ...b'f85da8f7' valid (from ...prebuilt/RTM.10/gnuk.bin)
Currently connected device strings:
Device:
  Vendor: Nitrokey
 Product: Nitrokey Start
  Serial: FSIJ-1.2.15-43100927
 Revision: RTM.9
  Config: NITROKEY_START:dfu=no:debug=no:pinpad=no:certdo=yes:factory_reset=yes
   Sys: 3.0
Please note:

- Latest firmware available is: RTM.10 (published: 2020-06-04T12:34:14Z),
 provided firmware: None

- All data will be removed from the device

- Do not interrupt the update process, or the device will not run properly

- Whole process should not take more than 1 minute
Do you want to continue? [yes/no]: yes
 1. Atnaujinimo procesui pasibaigus, galite patikrinti programinės įrangos versiją.

$ nitropy start list
 *** Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2 & Nitrokey Start
 :: 'Nitrokey Start' keys:
 FSIJ-1.2.15-87042524: Nitrokey Nitrokey Start (RTM.10)