PKCS#11 beállítása#

Telepítés#

A NetHSM PKCS#11 modult vagy előfordított bináris formában szerezheti be, vagy lefordíthatja a forrásból.

Előre lefordított binárisok#

 1. Töltse le a rendszerének megfelelő modulfájlt a releases oldalról az adattárból.

 2. Másolja a modulfájlt abba a könyvtárba, ahol a PKCS#11 alkalmazások várják.

Fordítás forrásból#

 1. Telepítse a Rust toolchain.

 2. Töltse le és töltse ki a forrást a releases oldalról vagy klónozza a repository-t.

 3. Futtassa a cargo build --release a forráskönyvtárban.

Konfiguráció#

Alapértelmezés szerint a modul a következő helyen keresi a konfigurációs fájlokat:

 • „/etc/nitrokey/p11nethsm.conf

 • „/usr/local/etc/nitrokey/p11nethsm.conf

 • „$HOME/.config/nitrokey/p11nethsm.conf

Ha több fájl van jelen, a konfigurációkat egyesíti, így a modul az összes konfigurációs fájl slotjait fogja használni.

A konfigurációs fájl helyét manuálisan is beállíthatod (csak ez lesz olvasva) az env változóval P11NETHSM_CONFIG_FILE (pl. P11NETHSM_CONFIG_FILE=./p11nethsm.conf).

Konfigurációs fájl formátuma#

A konfiguráció yaml-formátumú:

# Set this option to true to enable the compatibility option for the C_SetAttributeValue() function.
# This allows the applications using the Java Sun PKCS11 module (like EJBCA) to generate keys.
# When using this, the names given to the keys will be ignored and the keys will have random names.
# Under the hood it will store in memory the name given to the key when calling C_SetAttributeValue(). When a certificate is uploaded it will check if the name was previously passed to C_SetAttributeValue() and translate it to the real name on the NetHSM.
enable_set_attribute_value: false

# Optional log level, acceptable values are Trace, Debug, Info, Warn and Error
log_level: Debug

# By default, the module logs to both syslog and stderr, trying the sockets /dev/log, /var/run/syslog and finally /var/run/log
# A custom socket can be configured:
syslog_socket: /var/nethsm/log
# Instead of a socket, a custom UDP or TCP syslog can be configured:
# syslog_udp:
#  to_addr: 127.0.0:1:514
#  from_addr: 127.0.0:1:4789
# syslog_tcp: 127.0.0.1:601
# Only one option among "syslog_socket", "syslog_udp", "syslog_tcp" can be configured at the same time

# You can configure the syslog facility ( "kern", "user", "mail", "daemon", "auth", "syslog", "lpr", "news", "uucp", "cron", "authpriv", "ftp", "local0", "local1", "local2", "local3", "local4", "local5", "local6" or "local7"):
syslog_facility: "user"
# You can set the hostname (for use only with syslog_udp or syslog_tcp)
# syslog_hostname: "localhsm-pkcs11"
# You can set the process name (defaults to the process name obtained from the OS)
# syslog_process: "NetHSM Pkcs11"
# You can set the pid used in logs (defaults to the process id obtained from the OS)
# syslog_pid: 0
# You can also configure a custom file, or "-" for stderr.
# log_file: /tmp/p11nethsm.log

# Each "slot" represents a HSM cluster of server that share the same user and keys.
slots:
 - label: LocalHSM            # Name your NetHSM however you want
  description: Local HSM (docker)    # Optional description

  # Users connecting to the NetHSM server
  operator:
   username: "operator"
   # If the password starts with `env:`, it will obtain the password from an environment variable:
   # password: "env:LOCALHSMPASS"
   password: "localpass"
  administrator:
   username: "admin"

  # List the NetHSM instances
  instances:
   - url: "https://keyfender:8443/api/v1"  # URL to reach the server
    # To avoid having to re-open connections on each requests, the module keeps a connection pool to each instance. If the module is used by a multithreaded application, multiple connections can be opened at the same time.
    # This configures the maximum number of connections in the pool at the same time.
    # Note that this does not limit the total number of open connections.
    # Having a degree of parrallelism that is higher than the max number of idle connection can lead overhead as those connections will be closed an re-opened frenquently
    max_idle_connections: 10
    # By default, the certificate of the HSM will be validated using the system's root certificate authority.
    # When the NetHSM uses a self-signed certificate, it can be verified against an allowed list of sha256 fingerprint of the NetHSM's certificate:
    sha256_fingerprints:
     - "31:92:8E:A4:5E:16:5C:A7:33:44:E8:E9:8E:64:C4:AE:7B:2A:57:E5:77:43:49:F3:69:C9:8F:C4:2F:3A:3B:6E"
    # Alternatively certificate checks can be skipped entirely with danger_insecure_cert option.
    # This should be avoided if possible and certainly not used with a productive NetHSM.
    # danger_insecure_cert: true
  # Configure the network retry mechanism. If absent, no retries are attempted on a network error
  retries:
   # The number of retries after a network error
   count: 3
   # The delay between retries, in integer seconds
   delay_seconds: 1
  # Configurable timeout for network operations. If a network operation takes more than, `timeout_seconds`, consider it failed. If `retries` is configured, it will be retried.
  # Defaults to infinite
  timeout_seconds: 10

Instances#

Ha több NetHSM példány szerepel ugyanabban a foglalatban, akkor ezeket a példányokat fürtben kell konfigurálni. A felhasználók hitelesítő adatainak és a kulcsoknak minden példányban azonosnak kell lenniük.

A modul a példányokat körkörösen használja, és ha az egyik meghibásodik, egy másik példányt próbál meg.

Felhasználók#

Az operátor és a rendszergazda felhasználó nem kötelező, de a modul nem indul el, ha nincs felhasználó beállítva. Ez azért van így, hogy a modult csak rendszergazdai, csak üzemeltetői vagy mindkettő felhasználóval egyszerre konfigurálhassa.

Ha a két felhasználó be van állítva, a modul alapértelmezés szerint az operátort használja, és csak akkor használja a rendszergazda felhasználót, ha a műveletnek szüksége van rá.

A hagyományos PKCS11 felhasználó a NetHSM operátorhoz, a PKCS11 SO pedig a NetHSM rendszergazdához van hozzárendelve.

Jelszavak#

A jelszó többféle módon is megadható:

 • Egyszerű szövegben a konfigurációban password: "mypassword"

 • A modul által a env: előtaggal olvasott környezeti változóban: env:ENV_STORING_THE_PASSWORD

 • A pkcs11 bejelentkezési funkcióján keresztül, például a pcks11-tool esetében: pkcs11-tool --module libnethsm_pkcs11.so -p opPassphrase Az admin jelszó megadásához a --so-pin helyett a ` ` jelszót kell használni: pkcs11-tool --module libnethsm_pkcs11.so --login --login-type so --so-pin Administrator

Ha a felhasználó jelszava nincs megadva a konfigurációs fájlban, akkor a jelszó megadásához bejelentkezésre van szükség (3. módszer).

A nem működő NetHSM olyan slotnak minősül, amelyben nincs jelen a token.